Home Crypto Academy Wat is de potentie van Blockchain?

Wat is de potentie van Blockchain?

Dit is de artikel over “Wat is de potentie van Blockchain?”. In deze guide leer je binnen 3 minuten alles wat je er over moet weten. Wil je nog meer leren over Bitcoin, crypto of blockchain? Lees dan een van onze andere guides in de Crypto Academy. 

Het idee van de blockchaintechnologie kwam voor het eerst naar voren toen Bitcoin in 2009 werd geïntroduceerd door Satoshi Nakamoto. De blockchain zou fungeren als een gedistribueerd en decentraal register waar alle transacties en balansen in bewaard konden worden zonder een centrale autoriteit. Blockchain kan echter voor meer doeleinden gebruikt worden dan valuta.

Blockchain vs de ‘status quo’

In het hedendaagse bedrijfsleven zijn er nog steeds betrouwbare beheerders nodig om de cijfers en databases te beheren en vast te leggen. Het potentieel van blockchain is dat het de kans biedt om deze digitale grootboeken naar anderen te verspreiden via een netwerk van computers over de hele wereld. Elke computer die verbonden is aan het Bitcoinnetwerk noem je een node. Deze distributie maakt manipulatie nagenoeg onmogelijk, gezien één gemanipuleerde node afgespiegeld moet worden tegen miljoenen niet gemanipuleerde nodes. Wanneer de niet gemanipuleerde nodes geen consensus kunnen bereiken met betrekking tot de wijziging, zal het niet opgenomen worden in de blockchain.

potentie van Blockchain

Door middel van blockchaintechnologie zou de wereld zich in theorie kunnen ontdoen van bedrijven die gebaseerd zijn op vertrouwde relaties – zoals banken, accountants, advocaten en zelfs bepaalde aspecten van de overheid. In Zweden worden bijvoorbeeld eigendomsregisters verplaatst naar de blockchain.

In de financiële wereld lenen mensen zelden rechtstreeks geld aan elkaar, vandaar de behoefte aan banken als vertrouwde tussenpersonen. Het mooie van cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum is dat ze de behoefte aan een vertrouwde derde partij wegnemen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een versleutelde, beveiligde database. Dit heeft grote gevolgen voor de meeste bedrijven, namelijk elk bedrijf dat de verificatie van betalingen en de uitvoering van contracten vereist.

Wat een uitkomst is binnen de blockchain is dat iets uniek kan zijn en gemakkelijk digitaal kan worden opgeslagen, zonder een equivalent in de echte wereld nodig te hebben. Zaken als contracten, testamenten, akten en aandeelcertificaten kunnen alleen een stuk code vereisen die is opgeslagen op de blockchain en de uitwisseling vertegenwoordigt. In plaats van een vertrouwde tussenpersoon die transacties verifieert, voeren de computers van het gedeelde netwerk van bitcoin-gebruikers zelf de verificatie kosteloos uit voor de betrokkenen bij de transactie.

Transparantie, waarheid en vertrouwen

Dit verificatieproces bevat de zaadjes voor verandering in een groot aantal industrieën. De blockchain geeft de mogelijkheid om de betrouwbaarheid te vergroten binnen praktisch elk systeem waarop het wordt toegepast. Het kan bewijzen wie wat bezit op welk moment. Alles wat momenteel bestaat om contracten te controleren zoals eigendom, betalingen en zelfs prestaties kunnen worden verplaatst naar de blockchain.

Hierdoor zou de ‘macht’ worden afgevoerd van degenen die momenteel transacties beheren en of verifiëren. Dit zou een gigantische verandering betekenen in de manier waarop de wereld momenteel functioneert. Zoals met elke machtsverschuiving zijn degenen die de macht hebben terughoudend met het omarmen van verandering. De ‘winnaars’ in dit scenario zullen bestaande bedrijven zijn in plaats van start-ups, aangezien voor dit nieuwe systeem adoptie en vertrouwen nodig zijn – bestaande merken hebben dit voordeel al.

Belangrijke voordelen van een blockchain

Door de functies van deze databeheerders en managers uit te voeren, zou dit de decentralisatie verbeteren, het aantal tussenpersonen verminderen en een alternatief bieden voor de manier waarop waarde kan worden opgeslagen. Zowel fysieke als digitale items kunnen online uniek worden geverifieerd om te bewijzen dat ze eigendom zijn.

Aangezien transacties die zijn opgeslagen op de blockchain onafhankelijk kunnen worden geverifieerd en getraceerd, zou het makkelijker moeten zijn om misdaad, namaak en fraude te bestrijden, en risico’s in het financiële systeem te verlagen. Een gedistribueerd digitaal grootboek maakt het bijna onmogelijk om gegevens te wijzigen of te vervalsen, omdat gegevens over alle gerelateerde blocks van de blockchain moeten worden gewijzigd. Zodoende komt elke vorm van manipulatie aan het licht. Als gevolg hiervan zouden de bijbehorende operationele kosten dalen, wat de economische groei en welvaart ten goede zou komen.

vrouw uit ontwikkelingsland

Één van de focusgebieden van de Bank of England binnen onderzoek is gebaseerd op financiële technologie of ‘fintech’ en hoe deze de manier beïnvloedt waarop markten en de samenleving functioneren.

Een voordeel wat daarin naar voren komt is dat blockchain microbetalingen digitaal mogelijk zou kunnen maken. Een land als India, waar een enorm aantal mensen nog steeds geen toegang heeft tot het bankwezen, zou diepgaande economische veranderingen kunnen ervaren wanneer het mogelijk wordt gemaakt voor hen om via een blockchain te werken. Zo worden zij geholpen om te kunnen sparen, lenen en plannen te maken voor hun toekomst.

Blockchain en privacy

De online marketing- en reclame industrie heeft zich toegelegd op gegevens die door internetgebruikers zijn gegenereerd. Social mediaplatforms zoals Facebook, Google en Amazon verzamelen aanzienlijke hoeveelheden geïndividualiseerde gegevens over jou om advertenties op jou te richten. Blockchain kan de online privacy verbeteren door jou in staat te stellen jouw digitale voetafdruk op te slaan op je eigen unieke blockchain en te monitoren wie er toegang toe heeft.
In plaats van enorme organisaties die een profiel opbouwen van onze smaak en voorkeuren zouden deze gegevens gedecentraliseerd, in eigen beheer, opgeslagen zijn.

Blockchain en privacy

Blockchain zou het ondernemerschap in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden kunnen versterken. Daarnaast zou het barrières kunnen doorbreken die zijn opgebouwd uit bureaucratie en corruptie, door de middelen te bieden om bestaande machtsstructuren te omzeilen. Het blockchain project ‘Everledger’ volgt bijvoorbeeld een fysiek object, namelijk diamanten, om hun herkomst en eigendom te bewijzen. Als gevolg hiervan is het vertrouwen in het systeem verbeterd.

Toen het internet ontstond was het een verstorende en vooral ontwrichtende kracht voor veel industrieën. Blockchaintechnologie heeft hetzelfde potentieel. Door het vertrouwen van de huidige ‘verificateurs’ naar een gedistribueerd blockchain-systeem te verplaatsen, kan de wereld een enorme verschuiving en verspreiding van macht naar de massa zien.

Een echt revolutionair idee.

[crtools-pricelist coin=”BTC” fiat=”EUR,USD”]

Onderdelen uit deze guide
Bitcoin Pagina's
Meer uit de Crypto Academy