Coorest Review

Coorest is een Polygon native project dat het mogelijk maakt voor bedrijven en individuen om CO2-uitstoot te compenseren met behulp van blockchain technologie. Dit maakt Coorest het eerste initiatief dat een dergelijke brug probeert te vormen tussen de natuurlijke en digitale wereld. 

Coorest herkent dat het compenseren van CO2-uitstoot een van de belangrijkste onderwerpen zal zijn in de nabije toekomst. Niet alleen voor particulieren, maar vooral voor bedrijven. Coorest biedt een zeer gemakkelijke en bovenal transparante manier om CO2-uitstoot te compenseren. We bekijken in deze review hoe deze revolutionaire manier van CO2 compenseren werkt en hoe transparant het is.

Hoe werkt het?

Coorest werkt samen met door Coorest goedgekeurde organisaties die bomen planten om CO2 te absorberen. Elke daadwerkelijke boom is verbonden aan een non fungible token (NFT); een NFTree. Deze NFT’s genereren vervolgens tokens die gelijk staan aan de hoeveelheid geabsorbeerde CO2 door de echte bomen. Zolang de boom waaraan de NFT is gelinkt bestaat, zal de NFT doorgaan met het genereren van Coorest CO2-tokens. Coorest heeft een eigen CO2-opname initiatief in Zaragoza, Spanje. Op deze plantage worden bomen geplant in samenwerking met lokale boeren en partner projecten.

Een tweede manier om CO2 te compenseren is het kopen van Coorest tokens. Zoals eerder vermeldt staan deze tokens gelijk aan CO2-opname. Zo staat 1 $CCO2 token gelijk aan 1 kilogram gecompenseerde CO2. Enkel de native tokens van Coorest, $CCO2-tokens, zijn echter nog geen claim op CO2-compensatie. Dit is waar de Proof of Carbon Compensation (PoCC) om de hoek komt kijken. Dit is het daadwerkelijke bewijs van CO2-compensatie. 

Een eigenaar van Coorest CO2-tokens kan, na deze te hebben verkregen door deze te kopen of door het bezit van een NFTree, deze burnen op het Coorest platform. Het burnen van de tokens resulteert vervolgens in het verkrijgen van een PoCC in de vorm van een NFT die de gebruiker in zijn gekoppelde wallet ontvangt. Deze PoCC NFT bevat informatie over de hoeveelheid gecompenseerde CO2 en de datum van uitgifte. 

Ook bevat deze een mogelijkheid om de identiteit van de originele compensator en de reden van compensatie te includeren. Wanneer Coorest CO2-tokens op deze manier worden geburnt verdwijnen ze uit de circulatie. Hierdoor is het vervolgens onmogelijk dat CO2-compensatie dubbel wordt geteld of dat een claim dubbel wordt geteld. Dit zijn veel voorkomende problemen in de huidige CO2-compensatie industrie die Coorest hiermee oplost.

Gecertificeerde carbon standaard

Deze unieke en revolutionaire manier om CO2 te compenseren, de Coorest Carbon Standard (CSS) is recent gecertificeerd door Earthood. Earthood is een officiële verificateur van de Verenigde Naties. Dit betekent dat het burnen van Coorest tokens een geldige en legitieme manier is om CO2-uitstoot te compenseren. De kracht van Coorest en diens manier van CO2 compenseren is de transparantie die inherent is aan de Coorest Carbon Standard.

Hoe transparant is Coorest?

Deze unieke en revolutionaire manier om CO2 te compenseren, de Coorest Carbon Standard (CSS) is recent gecertificeerd door Earthood. Earthood is een officiële verificateur van de Verenigde Naties. Dit betekent dat het burnen van Coorest tokens een geldige en legitieme manier is om CO2-uitstoot te compenseren. De kracht van Coorest en diens manier van CO2 compenseren is de transparantie die inherent is aan de Coorest Carbon Standard.

Hoe transparant is Coorest?

Om als officiële CO2-compensator gecertificeerd te worden moet worden voldaan aan zeer strenge criteria. Coorest implementeert blockchain technologie om op een transparante manier aan deze criteria te voldoen. Elke Coorest token staat gelijk aan 1 kilogram geabsorbeerde CO2. De tokens worden met smart contracts gegenereerd die garanderen dat elke token gelijk staat aan 1 kilogram geabsorbeerde CO2. Maar hoe kan dit gegarandeerd worden? We nemen een kijkje.

Coorest claimt dat elke token gelijkstaat aan geabsorbeerde CO2 en dat elke NFTree een geplante boom of meerdere bomen representeert. Bij Coorest lijkt transparantie en toerekenbaarheid de hoogste prioriteit te hebben. Zo wordt er gebruik gemaakt van satellietbeelden om te controleren dat dit ook daadwerkelijk zo is. 

Een samenwerking met Floodlight en Chainlink (LINK) maakt het mogelijk om met satellietbeelden de terreinen in Spanje en aangesloten projecten te monitoren om te garanderen dat elke NFTree verbonden blijft aan een echte boom die CO2 absorbeert. Daarnaast wordt met behulp van deze data constant de aanwezige biomassa berekend. Elke maand wordt deze controle uitgevoerd om de toerekenbaarheid van de Coorest Carbon Standaard te waarborgen. 

Wanneer de satellietbeelden aantonen dat de geplante bomen niet overeenkomen met de hoeveelheid NFTrees dan worden er geen Coorest tokens meer gegenereerd door de smart contracts. Dit gaat allemaal automatisch. Coorest is het eerste project in de CO2-compensatie industrie die satellietbeelden en smart contract technologie combineert. Deze combinatie brengt de transparantie en toerekenbaarheid naar een volledig nieuw niveau.

De dApp van Coorest

Coorest heeft een digitale app ontwikkeld die gebruikers een zeer duidelijke interface biedt. Deze dApp maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de data van de persoonlijke NFTree en de bijbehorende CO2 die deze absorbeert. In de dApp is het ook mogelijk om Coorest CO2-tokens te claimen, burnen en een PoCC te ontvangen. 

Op het eerste zicht zijn de details en diepgang in de dApp indrukwekkend. Zo zijn er van unieke batches van NFTrees zeer specifieke details te zien. Bijvoorbeeld de locatie van de bijbehorende boom, met de exacte coördinaten. Ook het type boom, de leeftijd, en de hoeveelheid CO2 die deze absorbeert worden getoond. Hoewel de dApp nog in de testfase zit, ziet deze er veelbelovend uit. De aandacht voor detail en de inzichten in unieke aspecten zijn tekenend voor de transparantie van Coorest.

De dApp van Coorest

Coorest heeft een digitale app ontwikkeld die gebruikers een zeer duidelijke interface biedt. Deze dApp maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de data van de persoonlijke NFTree en de bijbehorende CO2 die deze absorbeert. In de dApp is het ook mogelijk om Coorest CO2 tokens te claimen, burnen en een PoCC te ontvangen. 

Op het eerste zicht zijn de details en diepgang in de dApp indrukwekkend. Zo zijn er van unieke batches van NFTrees zeer specifieke details te zien. Bijvoorbeeld de locatie van de bijbehorende boom, met de exacte coördinaten. Ook het type boom, de leeftijd, en de hoeveelheid CO2 die deze absorbeerd worden getoond. Hoewel de dApp nog in de testfase zit, ziet deze er veelbelovend uit. De aandacht voor detail en de inzichten in unieke aspecten zijn tekenend voor de transparantie van Coorest.

Coorest in vergelijking tot de rest van de industrie

Het is lastig om Coorest te vergelijken met conventionele bedrijven in de CO2 compensatie industrie. Dit heeft alles te maken met de unieke eigenschappen van Coorest. Zoals eerder vermeld is Coorest het allereerste project dat blockchain technologie toepast bij het compenseren van CO2. Door het gebruik van smart contracts is het vrijwel onmogelijk om CO2-reductie dubbel te tellen. 

Dit dubbel tellen van gecompenseerde CO2 is misschien wel het grootste probleem in de huidige CO2-compensatie industrie. Maar wat is dit fenomeen precies? Om het simpel uit te leggen is dit de situatie waarbij twee partijen dezelfde gecompenseerde CO2 claimen. Twee bedrijven kunnen dus beide claimen een ton CO2 te hebben gecompenseerd terwijl in realiteit er maar 1 ton is gecompenseerd. Dit gebeurt omdat er een link mist tussen de data en de realiteit. Ze komen niet overeen. 

De methodologie van Coorest en het gebruik van smart contracts is zo gestructureerd dat dubbel tellen onmogelijk is. De data wordt namelijk elke maand gecontroleerd aan de hand van satellietbeelden en berekeningen. Deze berekeningen worden gefaciliteerd door de Chainlink Decentralized Oracle Network (DON). Wanneer de data niet overeenkomt wordt het smart contract niet uitgevoerd en stopt het genereren van Coorest tokens. 

Blockchain technologie neemt hierbij dus het werk van menselijke controle mechanismes over en de foutmarge wordt significant verkleind. Ook de frequentie van deze controles die Coorest uitvoert is indrukwekkend in vergelijking met andere organisaties in de industrie. Een korte inventarisatie bij meerdere grote bedrijven in de industrie toont aan dat deze hoge frequentie van controles of audits niet vaak voorkomt. 

De meeste bedrijven hebben jaarlijkse controles. Het is dus niet verrassend dat de huidige industrie zeer inefficiënt functioneert. Coorest is een frisse wind in de CO2-compensatie industrie en lijkt alle problemen die kenmerkend zijn voor deze industrie op te lossen. Op basis van onze review is de hoogste prioriteit van Coorest om de aarde te verduurzamen en om bedrijven en individuen te helpen dit te doen. Ze doen dit op een bruikbare en bovenal zeer transparante manier die tot op heden niet geëvenaard wordt in de industrie van het compenseren van CO2.

Laatste nieuws