commentaarbeleid

Zoals je weet is het mogelijk om commentaar te geven onder ieder bericht en is het mogelijk een gesprek met elkaar aan te gaan d.m.v. Disqus. Maar zonder een paar eenvoudige spelregels kan dat gesprek veranderen in een schreeuwwedstrijd die anderen weerhoudt om de strijd aan te gaan.
Dus hier ons commentaarbeleid. Door op crypto-insiders.nl een bericht te plaatsen, gaat u akkoord met het volgende:

  1. Je mag reageren zonder te registreren. U kunt inloggen via Disqus of helemaal niet. Het is aan jou.
  2. U mag anoniem plaatsen. Wij raden dit niet aan, maar je kunt dit wel doen mocht je dit willen. Wij kunnen deze regel wijzigen als deze wordt misbruikt.
  3. U kunt vervolgvragen posten. Als je een vraag hebt, is de kans groot dat je niet alleen bent. Anderen zullen waarschijnlijk op dezelfde manier denken. Daarom ontvangen wij liever uw opmerkingen aan de hand van een artikel via e-mail [email protected].
  4. Je bent het misschien niet met ons eens. Wij verwelkom debat. Wij vragen u echter om, als u het niet eens bent met ons, of wie dan ook, dat op een respectvolle manier uiten.
  5. Wij (Crypto Insiders) behouden het recht om uw opmerkingen te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw opmerkingen te publiceren.
    In het bijzonder zal ik uw opmerkingen verwijderen als u iets publiceert dat, naar mijn mening, (a) off-topic, (b) smadelijk, lasterlijk, beledigend, intimiderend, bedreigend, profaan, pornografisch, aanstootgevend, vals, misleidend of anderszins in overtreding of aanmoediging van anderen om mijn gevoel voor fatsoen, beleefdheid of welke wet dan ook te schenden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten; of (c) “spam”, dwz een poging om goederen en diensten te adverteren, te vragen of anderszins te promoten. U mag echter een link plaatsen naar uw site of uw meest recente blogpost.
  6. U blijft eigenaar van uw opmerkingen. Wij bezitten uw opmerkingen niet en wij verwerpen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid die daaruit zou kunnen voortvloeien. Door op onze website te reageren, gaat u ermee akkoord dat u alle eigendomsrechten behoudt op wat u hier plaatst en dat u mij zult ontheffen van alle aansprakelijkheid die uit die berichten kan voortvloeien.
  7. U verleent onze een licentie om uw opmerkingen te plaatsen. Deze licentie is wereldwijd, onherroepelijk, niet-exclusief en royaltyvrij. U verleent ons het recht uw opmerkingen op te slaan, te gebruiken, te verzenden, weer te geven, te publiceren, te reproduceren en te verspreiden in elk formaat, inclusief maar niet beperkt tot deze website, in een boek, een video of presentatie.

Kortom, ons doel is om interessante gesprekken te voeren met zorgzame, eerlijke en respectvolle mensen. Wij geloven dat dit eenvoudige commentaarbeleid dit zal vergemakkelijken.