IOTA (MIOTA)

Wat is IOTA?

IOTA is een project dat zich richt op het zogenaamde ‘Internet Of Things’ (IOT). Voor wie niet bekend is met die term, het refereert aan een wereld waarin door de mens bediende computers (ook tablets en smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet. De meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit (semi-)autonome apparaten. Denk aan drones die pakketjes bezorgen of aan zelfrijdende taxi’s.

Het netwerk waar IOTA op is gebouwd, de ‘Tangle Ledger’, is dan ook volledig ontworpen met bovenstaande wereld in gedachten. Zo is het netwerk gedecentraliseerd, schaalbaar en modulair. Vooral dat laatste aspect maakt het geschikt voor een breed scala aan toepassingen; van wagenparkbeheer van zelfrijdende taxi’s tot aan het beheer van een hub vol drones. In principe kan alles met een chip draaien op de Tangle Ledger en daarmee rekenkracht leasen aan iedereen over de hele wereld. IOTA maakt dus geen gebruik van een traditionele blockchain, maar van de Tangle Ledger. Deze Ledger is anders georganiseerd dan een blockchain en zorgt ervoor dat minuscule bedragen kunnen worden verstuurd op het netwerk, zonder transactiekosten. Door de schaalbaarheid is het theoretisch gezien mogelijk een enorme capaciteit te behalen. Meer uitleg over hoe de Tangle Ledger werkt kan je later in dit artikel lezen. Transacties via IOTA kosten niets, maar zijn wel voorwaardelijk. In het kort houdt het in dat nieuwe transacties altijd twee oudere transacties in het netwerk verifiëren. Zo onstaat er een non-lineair netwerk van transacties (in tegenstelling tot een lineaire blockchain). Meer hierover iets verderop in dit artikel.

IOTA specificaties

Protocol  Tangle Ledger
Algoritme  Directed Acyclic Graph
Totaal aantal  2.779.530.283.277.761

Kenmerken van IOTA

IOTA is een bijzonder project, vanwege de projectfocus maar ook door de technologie erachter die geen blockchain lijkt te gebruiken. De projectfocus en achterliggende technologie zijn pilaren van praktische kenmerken van IOTA, waarvan er een aantal interessant zijn om dieper in te duiken.

MIOTA?

Wie na bovenstaand verhaal al enthousiast een nieuw tabblad opende om IOTA te kopen is hoogstwaarschijnlijk MIOTA tegengekomen. De reden is tweeledig. Ten eerste is IOTA de kleinst mogelijke, niet deelbare eenheid. Je kunt bijvoorbeeld 0.00001 Bitcoin bezitten, maar minimaal 1 IOTA. Ten tweede is de totale ‘supply’ aan IOTA op het moment 2.779.530.283.277.761, of te wel 2.8 quadriljoen (joe!). Om met deze twee gegevens beter te kunnen werken heeft het IOTA project er voor gekozen om een metrisch systeem te hanteren en om 1.000.000 IOTA. 1 mega Iota (MIOTA) als handelsstandaard te gebruiken. Zie de tabel hieronder:

Pi Peta IOTA 1.000.000.000.000.000 1015
Ti Terra IOTA 1.000.000.000.000 1012
Gi Giga IOTA 1.000.000.000 109
Mi Mega IOTA 1.000.000 106
Ki Kilo IOTA 1.000 103
i IOTA 1 1

De Coördinator

Op dit moment bevinden zich nog te weinig transacties op de Tangle Ledger van IOTA om te concluderen dat het netwerk veilig genoeg is om zich te weren tegen aanvallen van buitenaf. Om de fase te overbruggen naar een ‘volledig’ veilig netwerk heef IOTA een ‘Coördinator’ geïntroduceerd. De technologische achtergrond zullen we achterwegen laten, maar van belang is het besef dat IOTA hiermee een vinger in de pap heeft, wat wellicht ten koste gaat van de decentralisatie.

Technologie achter IOTA

Meest in het oog springende technologische vernuft is IOTA’s Tangle Ledger als equivalent van de alom bekende blockchain. Hoe de transacties op IOTA’s ledger verlopen verdient een kleine uitleg.

Tangle transacties

Voor wie het niet interesseert om onder de motorkap te kijken lijken de transacties van IOTA niet te verschillen ten opzichte van andere crypto projecten. Wie echter de motorkap ook maar op een kiertje zet, ziet onmiddellijk het verschil in de verwerking van transacties; geen blockchain maar de ‘tangle’. IOTA’s Tangle Ledger is in tegenstelling tot een blockchain niet lineair.

IOTA NIEUWS