PremiumBitcoin blootgelegd: De echte waarde van bitcoin

Bitcoin (BTC) is na de all-time high van November 2021 begonnen aan een schijnbaar oneindige glijpartij. Na het aantikken van de voorlopige bodem op 17.600 dollar is de koers weer enigszins hersteld naar de huidige koers van 21.500 dollar. Omringd door al dat negatieve koersgeweld is het lastig om de emoties de baas te blijven. Op deze momenten is het in mijn ogen belangrijk om een stap terug te doen en bitcoin zo objectief mogelijk te beoordelen. Dat is precies wat we vandaag gaan doen met mijn favoriete mogelijk en grafieken voor de bitcoin koers.

Het eerste deel van de analyse beginnen we met twee on-chain indicatoren en een belangrijke trendlijn uit de technische analyse. In het tweede deel van de analyse vergelijken we de bitcoin koers met de ontwikkeling van de waarde van het Bitcoin netwerk. Het netwerk van gebruikers is in mijn ogen de belangrijkste asset van bitcoin en de meest objectieve manier om de daadwerkelijke waarde van bitcoin te meten.

De reële waarde van bitcoin

Te beginnen met de reële waarde van bitcoin op basis van de Realized Price, de Electricity Hash Valuation en het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde. Deze entiteiten leveren naar mijn idee de meest realistische verwachting voor de bitcoin koers op. Die koersverwachtingen liggen over het algemeen een stuk lager dan bijvoorbeeld het Stock-to-Flow model van PlanB. Het sobere beeld wat ze schetsen is voor mij echter de ideale manier om de hype van de realiteit te scheiden. Precies wat we nodig hebben op de momenten dat de emoties de overhand dreigen te nemen.

We starten dit onderdeel van de analyse met een korte bespreking van de drie entiteiten om ze vervolgens samen in een grafiek te plakken met de huidige bitcoin koers.

Bitcoin Realized Price

De Realized Price van bitcoin geeft de waarde van alle bitcoin op het moment dat ze voor het laatst van adres gewisseld zijn, gedeeld door het aantal bitcoin dat momenteel in omloop is. Het resultaat levert de gemiddelde kostenbasis op van alle bitcoin. Als de huidige bitcoin koers boven de realized price ligt staan hodlers gemiddeld in het groen en andersom. Wat je vaak ziet is dat bitcoin in bearmarkten een bodem bereikt zodra de bitcoin koers onder de realized price duikt.

Op het moment van schrijven ligt de realized price van bitcoin op 22.240 dollar en handelt de bitcoin koers op 21.200 dollar. Daarmee handelen we op dit moment dus onder de realized price. Iets wat in de geschiedenis van bitcoin niet vaak is voorgekomen en over het algemeen ook niet lang duurt.

Bitcoin realized price – Bron: Look Into Bitcoin

Bitcoin Electricity Hash Valuation

De volgende entiteit die we bespreken is de Bitcoin Electricity Hash Valuation. Deze entiteit meet grofweg hoeveel het voor miners kost om 1 bitcoin te produceren. Door de geschiedenis van bitcoin heeft de kostenbasis van miners zich bewezen als een belangrijke prijsvloer voor bitcoin. De Electricity Hash Valuation is opgebouwd uit drie variabelen.

  1. Hoeveel hashes zijn er nodig om 1 bitcoin te genereren.
  2. De energie-efficiënte van het netwerk – hoeveel energie is er nodig om de totale hashrate te produceren?
  3. De gemiddelde elektriciteitskosten van miners

Dat levert de volgende formule op: (Th/6,25) * (kWh/Th) * (bitcoin koers / kWh) = Electricity Hash Valuation. Momenteel rolt daar een bitcoin koers van 15.724 dollar uit. Daarmee ligt deze entiteit nog redelijk ver onder de huidige bitcoin koers. Maar ik beschouw de Electricity Hash valuation dan ook als een absolute bodem-indicator. Gezien het huidige macro-economische plaatje is een koersval naar de Eletricity Hash Valuation echter niet volledig uit te sluiten.

Bitcoin electricity hash value – Bron: The Bitcoin Layer

200-weeks voortschrijdend gemiddelde

Het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde levert een lijn op in de koersgrafiek van bitcoin waar we in de hele geschiedenis weinig onder gehandeld hebben. Vaak zien we dat deze lijn fungeert als een belangrijke steun in de grafiek en als we eronder duiken, dan duurt het over het algemeen niet lang voordat we weer opduiken. In iedere grote cyclus van bitcoin hebben we tot op heden de bodem gevonden rond het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde.

Op het moment van schrijven ligt het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde van bitcoin op ongeveer 22.500 dollar. Terwijl de bitcoin koers momenteel 21.200 dollar is. Daarmee handelen we dus kort onder deze belangrijke lijn. Wat mij betreft een teken dat de bodem in zicht is.

Bitcoin 200-weken MA – Bron: Tradingview

De drie entiteiten samen

Als we de drie entiteiten samenvoegen ontstaat een interessant beeld dat voor mij een belangrijk hulpmiddel is om een idee te krijgen van de bodems tijdens bearmarkten. Deze modellen bieden uiteraard geen zekerheid. De onderstaande grafiek is een samenvoeging van de Realized Price, de 200-week voortschrijdend gemiddelde en de Electricity Hash value ten opzichte van de bitcoin koers. Met de huidige koers zitten we onder zowel de realized price als de 200-week voortschrijdend gemiddelde. Voor een correctie naar de Electricity Hash Value lijkt een hoop meer ellende nodig.

De drie indicatoren samen – Bron: The Bitcoin Layer

Het gemiddelde van de drie lijnen in een grafiek met de huidige bitcoin koers levert wat mij betreft het meest interessante plaatje op. De drie lijnen samen leveren een gemiddelde bitcoin koers van 19.911 dollar op. Als we de huidige bitcoin koers delen door dit gemiddelde komen we uit op een score van 1,09. Zoals je kunt zien is een score van rond de 1 of lager een zeldzaamheid. Een score van 1 of lager betekent wat mij betreft dan ook dat bitcoin relatief goedkoop is. Op basis van de in dit artikel besproken modellen lijkt bitcoin op of rond de bodem te bewegen.

TBL Confluence Price – Bron: The Bitcoin Layer

Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol. In de volgende analyse voor members bespreek ik de waarde van bitcoin op basis van de ontwikkeling van het netwerk. Het groeiende netwerk van gebruikers (de adoptie) is in mijn ogen de belangrijkste asset van bitcoin. Wetenschapper Timothy Peterson heeft enkele jaren geleden ontdekt dat de ontwikkeling van de bitcoin koers goed begrepen kan worden op basis van de Wet van Metcalfe. Daar kom een aantal interessante modellen uit die, samen met de in dit artikel besproken grafieken, voor mij de basis vormen van de reële waarde van bitcoin.

Om het plaatje helemaal compleet te maken moet je ook de macro-economische omstandigheden meenemen. Daarom wissel ik mijn artikelen voor de members-omgeving af tussen bitcoin en macro. Vooral de afgelopen maanden zijn de macro-economische omstandigheden de dominante factor geweest in de ontwikkeling van de bitcoin koers.

Laura
Heb jij ook al BTC in je portfolio?

Laatste Nieuws

Volgende artikel