De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert eerste nieuwsbrief voor aanbieders van cryptodiensten

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert eerste nieuwsbrief voor aanbieders van cryptodiensten

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag een eerste nieuwsbrief voor aanbieders van cryptodiensten. Met de brief informeert de DNB de sector die onder toezicht van de bank staat over ontwikkelingen met betrekking tot toezicht en wetgeving.

De DNB beschrijft dat er vorig jaar veel aandacht was voor het aankomend integriteitstoezicht op de aanbieders van cryptodiensten. Voor wie er niet van op de hoogte was, dit nieuwe toezicht komt voort uit de Europese anti-witwasrichtlijnen AMLD5 en daar weer de implementatie van in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Advertentie

Omdat de nieuwe manier van toezicht niet alleen nieuw is voor de aanbieders van cryptodiensten maar ook voor de DNB zelf, riep de DNB aanbieders in september 2019 op om zich te melden en over toezicht te praten. Zo’n 150 aanbieders droegen uiteindelijk bij aan een seminar dat door de DNB werd georganiseerd. In december 2019 publiceerde de DNB conceptformulieren voor de verplichte registratie.

De DNB sluit haar eerste nieuwsbrief af met de mededeling dat de precieze datum van de inwerkingtreding van de wetgeving op dit moment niet bekend is en dat de bank een aparte sectie op de website heeft waarop het aanbieders van cryptodiensten op de hoogte zal houden van eventuele voortgang en data die hier bij horen.

Advertentie
Invalid API key
Laatste nieuws