PremiumFundamentele analyse Ethereum in aanloop naar de merge

In onze Discord community voor leden is er altijd veel aandacht voor Ethereum (ETH). Op Discord krijgen onze leden direct toegang tot onze analyses. In deze reeks duiken we in de (on-chain) fundamentals achter Ethereum en zullen we periodiek terugkomen om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Dit artikel is een vervolg op onze vorige on-chain analyse van Ethereum. Zoals jullie van ons gewend zijn analyseren we verschillende statistieken om een duidelijk en realistisch beeld te schetsen. Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben kun je deze eenvoudig stellen in onze Discord community voor leden.

Ethereum (ETH)

Ethereum is een open-source platform dat decentrale applicaties op de blockchain faciliteert. Via zogenoemde smart contracts kunnen ontwikkelaars code schrijven die toegang heeft tot de blockchain van Ethereum. Afgelopen weken hebben we een sterke stijging gezien in de ethereum koers waarbij ethereum zelfs boven de $2.000 kwam. Een belangrijke reden hiervoor is de hype rondom de aankomende Ethereum merge. De Ethereum merge zal ervoor zorgen dat het Ethereum netwerk overstapt van Proof of Work (PoW) naar Proof of Stake (PoS). Dit betekent dat gebruikers via validator nodes hun ethereum kunnen staken. Validator nodes zorgen voor het opslaan van gegevens, het verwerken van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain.

Fundamental on-chain metrics

In deze sectie kijken we naar belangrijke fundamentele metrics. Fundamentals focussen op onderliggende techniek, ontwikkeling en hoeveelheid gebruikers van een blockchain netwerk om een beeld te geven van de lange-termijn potentie van een project. Dit vormt de basis om risico’s in te schatten en investeringskeuzes te maken. Om als eerste toegang te krijgen tot onze on-chain en fundamentele analyses kun je terecht op onze Discord.

Hash Rate

De hash rate is een goede indicator voor de veiligheid van het netwerk. De hash rate is de rekenkracht van het Ethereum netwerk en wordt uitgedrukt in het aantal berekeningen per seconden. Miners zorgen voor deze rekenkracht en voeren de controles op de transacties uit in ruil voor ethereum tokens. Hoe meer controles en hoe gedecentraliseerder deze plaatsvinden hoe beter dit is voor de veiligheid van het netwerk. Daarnaast geeft de hoogte van de hash rate aan hoeveel mensen bereid zijn om tijd en geld te investeren in het minen van Ethereum en dus een positieve lange termijn overtuiging hebben. 

Als we kijken naar Figuur 1 dan is het meteen duidelijk dat de hash rate sterk is gestegen in 2021 en eerste helft van 2022. Sinds januari 2021 is de hash rate van het Ethereum netwerk bijna verdrievoudigd. Dit laat zien dat er veel miners zijn en dat er veel concurrentie is onderling tussen miners. Dit is positief omdat het netwerk veiliger wordt met een hogere hash rate, daarnaast is dit een goede indicatie van de lange termijn overtuiging van miners. Miners zijn namelijk bereid om veel kapitaal te investeren in het mining process.

Figuur 1: Ethereum hash rate (bron; ethscan)

Gebruikers op het Ethereum-netwerk

Het aantal actieve adressen op een netwerk is een goede indicator voor de activiteit op een netwerk. Veel activiteit betekent vaak veel vraag naar het netwerk en is positief voor de koers op de langere termijn. Als we vervolgens kijken naar het aantal actieve Ethereum adressen valt direct op dat recent een sterke piek te zien is (zie Figuur 2). Een mogelijke verklaring is de recente hype rondom de Ethereum merge. Opvallend aan de piek in het aantal actieve adressen is dat deze piek, ondanks de recente prijs crash, bijna 30% hoger is dan het voorgaande record en op bijna 1.1 miljoen actieve adressen uitkomt. De vraag is of na de merge het aantal actieve adressen zal blijven groeien of dat het slechts bij een “hype” blijft.

Figuur 2: Actieve adressen op Ethereum (bron; ethscan)

Ethereum op Exchanges

Exchanges worden voornamelijk gebruikt om te handelen. Veel ethereum op een exchange betekent mogelijk dat een groot deel van de markt onzeker is en toegang wil hebben tot het snel verkopen van hun ETH . Wanneer veel ether op cold wallets staan (en dus moeilijker te verhandelen zijn) geeft dit een beeld van de lange termijn overtuiging van holders. Daarnaast zorgt een reductie in ethereum aanbod op exchanges er ook voor dat het moeilijker is voor investeerders om ETH te kopen op exchanges, in dat geval zal de ethereum koers op de lange termijn stijgen. 

Opvallend is te zien dat het aantal ethereum op exchanges historisch laag was tijdens de koers piek in November 2021. Vervolgens zagen we een sterke stijging in het aantal ETH dat op exchanges kwam om verkocht te worden. Dit ging gepaard met een sterke prijsdaling. Positief is het feit dat de stijging van het aantal ether op exchanges lijkt af te zwakken. Daarnaast is het totaal aan ETH op exchanges een stuk lager dan de piek in 2020, toen was het totaal 21.2 miljoen ETH en momenteel is het  14.2 miljoen ETH. Dit laat zien dat het totaal aantal ethereum op exchanges over tijd lijkt af te nemen. Dit zorgt ervoor dat ethereum schaarser wordt over tijd wat een positief invloed heeft op de lange termijn koers van ETH.

Figuur 3: Ethereum op exchanges (bron; Messari)

Smart contract groei

Belangrijk voor de groei van het netwerk is de ontwikkeling die op een netwerk plaatsvindt. Gebruikers halen veel nut uit verschillende smart contract protocollen en dit zorgt ervoor dat ze gebruik blijven maken van een netwerk. Een groei in het aantal smart contracts op een netwerk is daarom een indicatie van een gezond netwerk dat zich blijft ontwikkelen. Daarnaast biedt een groeiend netwerk meer nut voor gebruikers wat de vraag en gebruik van de native token zal verhogen. 

In Figuur 4 zien we de dagelijkse hoeveelheid aan nieuwe contracten dat geverifieerd worden op het Ethereum netwerk. Sinds begin 2021 zien we een sterke stijging van het aantal nieuwe contracten op het netwerk. In januari 2021 kwamen er ruim 200 contracten per dag bij, momenteel staat de teller op ruim 600 nieuwe contracten per dag (een record). Deze ontwikkeling is erg interessant, zeker in verband met de recente prijscrash. Dit laat zien dat er vanuit ontwikkelaars nog steeds erg veel interesse is om bovenop het Ethereum netwerk te blijven bouwen. 

Figuur 4: Ethereum dagelijks geverifieerde contracten (bron; ethscan)

Ethereum 2.0 Staking

In aanloop van de Ethereum merge zien we veel hype ontstaan. Zo is de koers flink gaan stijgen na een dal van $900 naar bijna $2000. In deze analyse nemen we een kijkje of we in de aanloop naar de merge ook on-chain ontwikkelingen zien. 

Om een validator (ook wel staker) te worden dien je minimaal 32 ethereum te staken op het netwerk. De validators ontvangen rendement over hun coins dat op het netwerk gestaked is. Gebruikers zijn niet verplicht om 32 ethereum te bezitten om mee te doen aan staken, daarvoor kunnen gebruikers ook deelnemen aan validator pools. Als we kijken naar Figuur 5 zien we de ontwikkeling van het aantal adressen dat meer dan 32 ethereum bezit. Duidelijk is dat sinds de sterke prijsdaling in maart het aantal adressen met minimaal 32 ethereum sterk aan het stijgen is. Investeerders lijken gebruik te maken van de lagere koers om meer dan 32 coins te bezitten, dit voegt toe aan de hype en sterke koersstijging. 

In Figuur 6 zien we het totaal aan ethereum dat gestaked is op verschillende providers. Dit kunnen bijvoorbeeld exchanges zijn waar gebruikers makkelijk hun ethereum kunnen staken en een deel van de rendement aan de provider toebedeeld wordt. Uit deze grafiek is duidelijk dat sinds anderhalf jaar we een sterke groei hebben gezien in het aantal ethereum dat op de verschillende providers gestaked wordt. Momenteel staat dit aantal op bijna 9 miljoen Ethereum (ongeveer 7.5% van het totaal circulerend aanbod). Hoe meer ethereum gestaked wordt des te beter voor de koers omdat er minder aanbod is van ethereum dat makkelijk verhandelt kan worden omdat de coins vastzitten op het netwerk tijdens het staken. Op dit moment is de overgang maar PoS nog niet gemaakt. Hierdoor zullen coins die gestaked zijn vast zitten op het netwerk totdat de overstap naar PoS gemaakt is, dit kan meerdere maanden duren.

Figuur 5: Ethereum adressen met >32 ethereum (bron; Glassnode)
Figuur 6: Staked ethereum via verschillende providers (bron; Glassnode)

Conclusie

De hype rondom de Ethereum merge zien we terug in de on-chain fundamentals. Zo is er een sterke stijging in unieke actieve adressen te zien. Ook zien we dat er veel Ethereum wordt gestaked op verschillende exchanges en providers. Als de trend zich voortzet is dit positief voor de lange termijn koers van Ethereum omdat het verhandelbaar aanbod op exchanges zal afnemen. 

Daarnaast zien we een opvallend sterke groei aan ontwikkeling op het netwerk. Zo komen er dagelijks een recordaantal nieuwe smart contracts bij op het netwerk, ondanks de bear market. Miners lijken ook sterk overtuigd nu de hash rate van Ethereum nog steeds erg hoog staat, wel zien we een kleine dip in hash rate sinds de markt crash maar die lijkt een bodem te vormen en is langzamerhand gestaag aan het groeien. Als het netwerk overgaat op PoS dan zal de hash rate niet meer relevant zijn, dan zullen we kijken naar andere fundamentals zoals validator distributie en totale waarde gestaked.

Al met al zien we erg sterke on-chain fundamentals van Ethereum ondanks de recente prijscrash. De hype rondom de Ethereum merge is groot en de koers lijkt mogelijk harder te stijgen dan realistisch is, desondanks zien de metrieken er sterk uit. Er is wel wat weerstand tegen de merge, zo zijn er ethereum miners die het netwerk op een Proof of Work netwerk willen houden.

Ethereum kopen of verkopen?

Om antwoord te krijgen op de vraag of dit het juiste moment is om te kopen of verkopen verwijzen we je graag door naar onze Discord groep voor leden. Daar bediscussiëren onze analisten en ervaren handelaren dagelijks hun eigen in- of uitstapmomenten. Ook delen we hier regelmatig aanvullende koers analyses en updates van projecten die we eerder in deze rubriek hebben behandeld. Via Discord kunnen we 24/7 kennis met elkaar delen en proberen we samen met onze leden de markt voor te blijven. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Laura
Heb jij ook al ETH in je portfolio?

Laatste Nieuws

Volgende artikel