Australische cryptocurrency

Australische cryptocurrency exchanges onder strakke regulatie, vanaf vandaag.

184

Het Australische financieel inlichtingenbureau (AUSTRAC) heeft de binnenlandse cryptocurrency exchanges vandaag aan hun nieuwe wettelijke verplichtingen herinnert.

In een aankondiging vandaag, heeft het AUSTRAC de binnenlandse DCE-bedrijven (digitale valuta-uitwisseling) er op geattendeerd de ‘antiwitwas- en antiterrorisme financierings verplichtingen’ na te komen die vanaf vandaag van kracht zijn.

Onder de regelgeving vanuit de AUSTRAC vallen de volgende verplichtingen:

  • Goedkeuring en onderhoud van een AML/CTF-programma voor het    identificeren, beperken en beheren van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

  • Identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten

  • Het rapporteren aan AUSTRAC van verdachte zaken en transacties met een fysieke valuta van $10.000 (AUD) of meer

De Australiëautoriteit gaf aan dat een nieuwe periode van ‘beleidsbeginselen’ vanaf vandaag voor zes maanden van start gaat. Daarbij heeft de directeur van AUSTRAC de bevoegdheid om actie te ondernemen tegen crypto-exchanges zodra de exploitant er niet in slaagt ‘redelijke stappen’ te ondernemen om aan bovenstaande eisen te voldoen.

Bestaande exchanges worden eraan herinnerd om zich op 14 mei 2018 in te schrijven voor het ‘Digital Currency Exchange Register’, beheerd door AUSTRAC. AUSTRAC stelt een overgangsregeling in om bestaande exchanges in staat te stellen hun bedrijf voort te zetten terwijl de lopende toepassingen worden gescreend.

De autoriteit voegde er met klem aan toe:

Er zijn strafrechtelijke en burgerrechtelijke gevolgen als u digitale valuta diensten aanbiedt zonder te registreren


De Australische minister van Justitie, Michael Keenan, kondigde in augustus 2017 nog aan reguliere binnenlandse cryptocurrency exchanges te reguleren. Onder de hervormde wetten, ter preventie van het witwassen van geld, zullen exchanges die de handel in cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum mogelijk maken worden gereguleerd onder het bewind van AUSTRAC.

De autoriteit van AUSTRAC werd aangepast na de goedkeuring van de wetgeving in december 2017, waarbij de autoriteit werd gemachtigd om dergelijke exchanges te monitoren.

Satos

9/10

€10.020,30 Kopen
Litebit

8.9/10

€10.072,70 Kopen
Bitvavo

8.7/10

€9.897,00 Kopen
Bitmymoney

8.6/10

€9.906,61 Kopen
Anycoin Direct

8.4/10

€10.088,80 Kopen
Bitkassa

7.4/10

€10.114,60 Kopen
Laatste nieuws