Hooggerechtshof India weigert verbod op crypto op te heffen

In een uitspraak op 3 juli heeft het hoogste rechtscollege van India geweigerd enig uitstel te verlenen voor het verbod van de centrale bank op bancaire diensten op cryptocurrency-exchanges.

Op 5 april, had de Reserve Bank of India (RBI), de centrale bank van het land, een circulaire uitgegeven aan alle gereguleerde financiële instellingen, waaronder banken, waarin hen verboden werd om diensten te verlenen aan bedrijven in de cryptocurrency-sector. Het beleid verplichtte banken ook om te voorkomen dat particuliere klanten cryptocurrencies kopen met geld van de door hen beheerde bankrekeningen. Met een implementatietermijn van drie maanden begint het verbod effectief op donderdag 5 juli.

Het verbod veroorzaakte zoals te verwachten alarm in de jonge maar snel groeiende Indiase crypto-sector. Een aantal exchanges diende bij rechtbanken in heel India verzoekschriften in om het verbod van de centrale bank aan te vechten, omdat het beleid “willekeurig, oneerlijk en ongrondwettelijk” was. Dat was de reactie van Hooggerechtshof ook, dat een maand na de circulaire van de RBI, alle lopende petities tegen de centrale bank vorderde en rechtbanken maande geen nieuwe petities gericht tegen de RBI aan te nemen.

Advertentie

Halverwege juni versnelde een petitie de juridische aanvechting van het RBI-verbod, met een hoorzitting bij het Hooggerechtshof, die gisteren plaatsvond. Hierbij werd een tijdelijke schorsing van het het verbod echter geweigerd.

Volgens een advocatenkantoor dat een Indiase cryptocurrency-exchange vertegenwoordigt, probeerde de crypto-sector de termijn met een maand te verlengen tot na 20 juli, wanneer de volgende hoorzitting van het Hooggerechtshof over de zaak plaatsvindt. Een associate partner bij het advocatenkantoor zei het volgende:

Nu het verbod echter voortduurt, zullen de handelsmogelijkheden voor exchanges en de gebruikers ervan volledig geblokkeerd zijn.

Ondanks de tegenslag blijven cryptocurrency-exchanges hoopvol na aanmoedigende verklaringen van de regering van India. Vorige week bevestigde de secretaris van het Departement voor Economische Zaken van India, Subash Chandra Garg, dat de autoriteit bezig is met het afronden van de regelgeving voor de crypto-sector. De ambtenaar, die aan het hoofd staat van de intergouvernementele commissie voor het vaststellen van een beleid voor de crypto-industrie, bevestigde dat de regelgeving in de eerste helft van juli afgerond kon worden. Hij zei:

We zijn redelijk dicht bij het ontwikkelen van een template voor crypto-regulering, waarvan de denken dat deze in het belang van het land is. We hebben een concept opgesteld dat we in de eerste week van juli met de commissieleden willen bespreken.

Ondertussen zullen we de volgende hoorzitting van het Hooggerechtshof over de zaak van de crypto-industrie tegen het verbod van de RBI, op 20 juli, moeten afwachten.

Advertentie
Ad
Ad
SATOS
Reviewed
€16.084,00 Kopen
1
1
Bitcoinmeester
Reviewed
€15.826,70 Kopen
2
2
Bitonic
Reviewed
€15.841,40 Kopen
3
3
Litebit
Reviewed
€15.912,80 Kopen
4
4
Bitvavo
Reviewed
€16.001,00 Kopen
Laatste nieuws