PremiumIs Ethereum terecht de grootste altcoin? Een uitgebreide analyse

In onze Discord community voor leden ontvingen we de afgelopen dagen meerdere analyse verzoeken voor Ethereum (ETH). Het leek ons dan ook een goed idee om dit project in de spotlight te zetten en hier een premium reeks artikelen aan toe te wijden. In deze reeks duiken we in de fundamentals achter crypto projecten en zullen we periodiek terugkomen om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Zoals jullie van ons gewend zijn analyseren we verschillende statistieken om een duidelijk en realistisch beeld te schetsen. Mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben kun je deze eenvoudig stellen in onze Discord community, hier worden onze analyses doorgaans 48 uur eerder gedeeld en kom je eenvoudig in contact met ervaren analisten en handelaren.

Ethereum (ETH)

Ethereum is een open-source platform dat decentrale applicaties op de blockchain faciliteert. Via zogenoemde smart contracts kunnen ontwikkelaars code schrijven die toegang heeft tot de blockchain van Ethereum. Deze dapps (decentralized apps) zijn ten alle tijden publiekelijk toegankelijk en transparant. Voorbeelden van dapps op de Ethereum blockchain zijn tokens (alt-coins op de Ethereum blockchain) zoals Chainlink en non-fungible tokens (NFT’s) zoals de Bored Ape Yacht Club NFT en DeFi (decentralized finance) zoals de gedecentraliseerde exchange Uniswap. De verwachting is dat smart contracts in de toekomst hun disruptieve potentie verder ontwikkelen in vrijwel alle andere markten waar intermediaire partijen aanwezig zijn. Ethereum is de grootste alt-coin in termen van marketcap en staat al meerdere jaren ferm op de 2de plek.

Fundamental metrics

In deze sectie kijken we naar belangrijke fundamentele metrics. Fundamentals focussen op onderliggend techniek, development en hoeveelheid gebruikers van een blockchain netwerk om een beeld te geven van de lange-termijn potentie van een project. Dit vormt de basis om risico in te schatten en investeringskeuzes te maken.

Ethereum is de grootste altcoin in termen van marketcap en is al geruime tijd een gevestigde orde in de crypto community. Daarom gebruiken we de Fundamental Analysis (FA) van Ethereum als referentiekader voor de FA van andere tokens.

Schaalbaarheid

Project Ethereum 1.0 Ethereum 2.0 Visa
Hoeveelheid transacties 15 – 30 tps 100.000 tps 1.700 tps
Transactie kosten $4 – $21 ? 0.2 – 1.5%
Consensus mechanisme Proof of work Proof of stake Gecentraliseerd

Figuur 1: Bron; Solwealth & towardsdatascience.com & finance.yahoo

*Transactiekosten van Ethereum fluctueren sterk i.v.m. sterke vraag naar netwerk. In sommige gevallen zijn transactiekosten van richting de 100$ niet ongehoord.

Schaalbaarheid is een belangrijke lange termijn indicator voor een blockchain project. Om mainstream te gaan moet Ethereum een grote vraag aankunnen. Over het algemeen is het lastig voor blockchain projecten om te groeien en een grote marktwaarde te behalen. Belangrijke indicatoren voor schaalbaarheid zijn transacties per seconde (tps), transactie kosten en de consensus mechanism.

Ethereum heeft op het moment een relatief lage capaciteit wat betreft de transacties per seconde met 15 – 30 tps. Dit is significant lager dan de huidige transactieverwerkers zoals Visa die ruim 1700 transacties per seconde verwerken. Dit is al geruime tijd een sterk kritiek op Ethereum. Met de sterke toename aan activiteit (door de opkomst van DeFi en NFT’s) heeft dit geresulteerd in erg hoge transactiekosten. Als gevolg zijn de Ethereum community en developers Ethereum 2.0 aan het ontwikkelen.

Zoals te zien in Figuur 1 is Ethereum 2.0 in potentie een sterke verbetering op het gebied van transacties per seconden. Door over te gaan op Proof of Stake is Ethereum 2.0 niet alleen milieuvriendelijker maar ook sneller. Met naar schatting 100.000 transacties per seconden is Ethereum 2.0 ruim 3000x sneller dan Ethereum 1.0.

Echter zijn er met Proof of Stake wel zorgen voor de veiligheid en decentralisatie van het netwerk. Proof of Work netwerken zijn namelijk moeilijker te ‘’hacken’’ aangezien een hacker 51% van alle nodes in handen moet hebben. Kritiek op Proof of Stake en de mate van decentralisatie stamt af van het feit dat Proof of Stake de macht naar de groots vermogende trekt. Het aantal nodes en stemrecht zijn gerelateerd aan de hoeveelheid Ethereum die je staked. Hierdoor wordt het moeilijk voor kleine partijen om invloed uit te oefenen.

Afhankelijk van de Ethereum prijs en blockchain activiteit kunnen de transactiekosten sterk variëren. Ethereum heeft veel activiteit en heeft samen met de lage hoeveelheid transacties per seconden vaak extreem hoge kosten (hoger dan vrijwel alle andere blockchains). Ethereum 2.0 belooft deze kosten sterk te verlagen door met een nieuw gas fee systeem te komen waarbij een deel van de gas fees ‘’geburned’’ zal worden. Dit betekent dat een klein deel van de bestede transactiekosten ‘’weggebrand’’ wordt, bij veel blockchain activiteit kan dit resulteren in een reductie van de omlopende Ethereum supply en dus deflatie.

Ontwikkelaars op het netwerk

Het aantal ontwikkelaars is een belangrijke metric om de groei van een netwerk te bepalen. Ook betekent veel ontwikkelaars dat een project flexibel is doordat het beter met de markt kan meegroeien aan de hand van updates en innovaties. Een goed voorbeeld van dergelijke innovatie is Ethereum 2.0. Figuur 2 laat de totale ontwikkelaar (developer) groei zien van verschillende blockchains.

Ethereum is met ruim 4000 developers de grootste blockchain project op het gebied van aantal developers. Polkadot (DOT) is nummer twee met 1400 developers. Ethereum’s developer groei is erg sterk, te zien aan de sterke exponentiële groei-lijn van de grafiek. Dit is positief en laat zien dat Ethereum nog steeds hard groeit ondanks de opkomst van vele andere alt-coins. Het is duidelijke dat Ethereum met kop en schouders bovenaan staat op het gebied van aantal ontwikkelaars (bijna net zo veel ontwikkelaars als alle andere alt-coin projecten bij elkaar) en de verwachting is dat dit sterk zal blijven groeien aan de hand van de trend in Figuur 2 en de opkomst van Ethereum 2.0.

Project Cardano Ethereum Polkadot Solana
Developers Dec 2020 ~190 ~3000 ~850 ~200
Developers Dec 2021 ~375 ~4000 ~1400 ~900

Figuur 2: Bron; Electric Capital

Gebruikers op het netwerk

Het aantal gebruikers op het netwerk en de groei/trend ervan laten goed de vraag zien van het netwerk en de mogelijke toekomstige vraag. Bij veel gebruik zal de vraag naar de onderliggende token zelf ook toenemen om de blockchain functies te vervullen, dit zal uiteindelijk lijden tot een stijgende prijs van de token.

Figuur 3 geeft de aantal unieke wallet adressen weer op de Ethereum blockchain. Let op, veel mensen hebben meerdere of zelfs tientallen ethereum wallet adressen dus elke unieke wallet adres staat niet gelijk aan 1 persoon. De hoeveelheid unieke adressen is sterk gegroeid over de afgelopen jaren in slechts 6 jaar tijd is Ethereum gegroeid naar bijna 200 miljoen adressen. Ondanks de huidige market crash is Ethereum nog steeds aan het groeien. Als de trend zich doorzet kan Ethereum over 5 jaar ruim over de half miljard unieke adressen zitten.

Figuure 3 – Bron; Etherscan.io

Total value locked

De total value locked geeft weer hoeveel waarde van de specifieke token is gelocked op het netwerk. Dit is een goede indicator voor vraag naar netwerk functionaliteit (zoals DeFi) en lange termijn vertrouwen omdat de coins gelocked zijn op de chain en niet (altijd) direct te verhandelen zijn.

Met de opkomst van staking in Ethereum 2.0 en Decentralized Finance, waar gebruikers hun tokens kunnen uitlenen en bijvoorbeeld liquiditeit kunnen verschaffen voor (decentralized) exchanges zoals Uniswap, is de total value locked sterk toegenomen. In Figuur 4 is duidelijk te zien hoe Ethereum afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen in de total value locked. Erg positief is het feit dat ondanks de recente crash de total value locked (uitgedrukt in Ethereum) relatief stabiel is gebleven. Dit laat zien dat gebruikers over het algemeen positief zijn over de lange termijn potentie van Ethereum.

Figuur 4 – Bron; DefiLlama

Recente ontwikkelingen

Zoals eerder omschreven in dit artikel is Ethereum 2.0 al geruime tijd in de maak. Ethereum 2.0 belooft veel van de problemen van Ethereum op te lossen. Met Proof of Stake (en sharding) zal de schaalbaarheid van Ethereum 2.0 sterk verbeteren. Echter is het project recent weer uitgesteld, van Juni 2022 naar Q3 2022. De hoop is dat Ethereum 2.0 live gaat in 2022 dan kunnen we werkelijk zien of de netwerk problemen opgelost zijn.

Risico’s

Lage transacties per seconden

Op het moment heeft Ethereum nog steeds erg lage transactiecapaciteit. Hierdoor lopen de kosten op en wijken gebruikers uit naar andere projecten. Bijvoorbeeld voor blockchain gaming, waar veel kleine transacties nodig zijn, wijken ontwikkelaars en gebruikers (soms) uit naar andere blockchain netwerken.

Uitstel Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 blijft alsmaar uitgesteld worden. Juni 2022 leek de startdatum voor Ethereum 2.0 te zijn, maar de verwachting is nu bijgeschaafd naar Q3 2022. Met uitstel van Ethereum 2.0 blijft er onzekerheid of Ethereum 2.0 wel aan haar beloftes kan voldoen. Daarnaast dreigt de concurrentie projecten te faciliteren die anderzijds op Ethereum 2.0 gebouwd hadden kunnen worden.

Kritiek Proof of Stake

Met Proof of Stake stap Ethereum af van Proof of Work. Met Proof of Stake belooft Ethereum 2.0 veel problemen van het Ethereum netwerk op te lossen, echter is er ook kritiek op Proof of Stake (zoals eerder aangegeven). De overgang naar Proof of Stake kan wellicht de meer vermogende Ethereum holders bevoorrechten en het netwerk wellicht minder decentraal maken.

Conclusie

Ondanks de kritiek op Ethereums transactiekosten blijft Ethereum met kop en schouders het grootste smart contracts platform. De grote hoeveelheid gebruikers en ontwikkelaars en blijvende groei is een positieve indicator voor de toekomst. Met de komst van Ethereum 2.0 wordt belooft dat veel van de problemen van Ethereum opgelost worden, met de continuerende uitstel blijft hier nog een risico. Zo ook is nog onduidelijk of Ethereum 2.0 inderdaad aan de beloftes zal voldoen.

Ethereum kopen of verkopen?

Om antwoord te krijgen op de vraag om te kopen of verkopen verwijzen we je graag door naar onze Discord groep voor leden. Daar bediscussiëren onze analisten en ervaren handelaren dagelijks hun eigen in- of uitstapmomenten. Ook delen we hier regelmatig aanvullende koers analyses en updates van projecten die we eerder in deze rubriek hebben behandeld. Via Discord kunnen we 24/7 kennis met elkaar delen en proberen we samen met onze leden de markt voor te blijven.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Laura
Heb jij ook al ETH in je portfolio?

Laatste Nieuws

Volgende artikel