PremiumIs Cardano klaar voor de Vasil update?

Na eerder een FA artikel aan Cardano (ADA) gewijd te hebben merkten we in onze Discord community voor leden (check onze community hier) dat een groot deel erg positief gestemd is over de toekomst van dit project. Dit is ook te zien in de prijsontwikkelingen van cardano die zich relatief sterk houdt ten opzichte van andere smart contract projecten. Aangezien ook de Vasil update aanstaande is leek het ons een goed idee een FA artikel te wijden aan Cardano. In deze reeks duiken we in de fundamentals achter crypto projecten en zullen we periodiek terugkomen om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Zoals jullie van ons gewend zijn analyseren we verschillende statistieken om een duidelijk en realistisch beeld te schetsen.

Cardano (ADA)

Cardano is een Proof of Stake blockchain platform. Het gebruikt smart contract technologie om decentralized apps mogelijk te maken en wordt vaak vergeleken met Ethereum (ETH). Niet gek aangezien de founder van Cardano, Charles Hoskinson, een van de oprichters is van Ethereum. Charles Hoskinson verliet Ethereum omdat hij een andere visie voor ogen had. Cardano’s doel is om de macht van gecentraliseerde financiële instituten te herverdelen en toegankelijk te maken voor minder bedeelden. Een groot onderdeel hiervan is de focus om Cardano in te zetten in Afrika waar veel mensen niet de mogelijkheid hebben tot standaard financiële middelen zoals het afsluiten van een lening of een verzekering.

Daarnaast gelooft de Cardano community in een wetenschappelijke aanpak voor het opzetten van het netwerk waarbij het gebruik maakt van peer-reviewed research. Volgens het Cardano team maakt dit de blockchain rigide, duurzaam en stabieler. In vergelijking tot andere blockchains heeft Cardano pas recent toegang gegeven tot het gebruik van smart contracts op de platform via de Alonzo hard fork op September 2021. Ergens in 2022 komt de Vasil update eraan waarin de schaalbaarheid en interoperabiliteit wordt verbeterd.

Fundamental metrics

In deze sectie kijken we naar belangrijke fundamentele metrics. Fundamentals focussen op onderliggende techniek, development en hoeveelheid gebruikers van een blockchain netwerk om een beeld te geven van de lange-termijn potentie van een project. Dit vormt de basis om risico in te schatten en investeringskeuzes te maken. Kijk vooral naar ons eerste FA artikel over Cardano om inzicht te krijgen in metrics die we toendertijd hebben onderzocht. Op een aantal van deze metrics komen we terug. Dit kan een indicatie geven of Cardano juist aan het doorgroeien is of niet.

Gebruikers op het netwerk

Het aantal unieke adressen op het netwerk geeft een indicatie naar de adoptie van het netwerk. Hoe meer gebruikers op het netwerk hoe meer vraag er is naar ADA. Dit is een goede indicator voor de lange termijn waarde van het netwerk en de koers. Cardano heeft op het moment van schrijven nabij de 3,75 miljoen unieke wallets (bron; messari.io). Dit is een groei van zo’n 4,2% ten opzichte van van het aantal wallets die we in onze eerste Cardano FA artikel in juni noteerde. Hiermee groeit het aantal wallets van Cardano relatief sneller dan bij Ethereum. Echter is Ethereum in effectieve cijfers nog steeds velen malen groter. Sinds ons vorige artikel heeft het aantal Ethereum wallets een stijging van zo’n 1,5% gezien (van 198,5 miljoen wallets naar ongeveer 201,5 miljoen wallets). 

Het aantal actieve adressen is een goede indicator voor daadwerkelijke activiteit op het netwerk. Veel activiteit betekent vaak veel vraag naar het netwerk en is positief voor de koers. Wanneer we een blik werpen op het aantal actieve wallets zien we bij Cardano dat bijna 59 duizend wallets in de afgelopen 24 uur activiteit hebben getoond (bron; messari.io). Het aantal actieve Ethereum wallets in de afgelopen 24 uur komt uit op 530,5 duizend (bron; messari.io). Hier zien we dat bij Cardano 1,6% van het totaal aantal wallets activiteit heeft getoond in de afgelopen 24 uur. Bij Ethereum is dit 0,26%.

Deze cijfers zijn wellicht te verklaren door recente toevoeging van smart contracts in september 2021 als onderdeel van de Goguen fase. Met meer projecten die op het netwerk verschijnen zien we ook dat de vraag op Cardano netwerk toe neemt. 

Aantal wallets Aantal actieve wallets Actieve wallets ten opzichte van totaal aantal wallets Marktkapitalisatie Marketkapitalisatie gedeeld door wallets
Cardano 3,75 miljoen 69,51 duizend 1,6% $18,1 miljard 4.880
Ethereum 201,5 miljoen 530,5 duizend 0,26% $216,4 miljard 1.029

Figuur 1: Bron; messari.io & Etherscan op 25 juni 2022

Uit de cijfers is te zien dat Ethereum nog steeds velen malen groter is dan Cardano. Zo heeft Ethereum ruim meer dan 50x zoveel wallets terwijl de totale marktkapitalisatie slechts zo’n 20x groter is. 

Om een beter gevoel van de trend te krijgen nemen we een kijkje naar Figuur 2 en Figuur 3. Zo zien we dat het aantal actieve adressen sinds haar piek in februari sterk is gedaald van 230.000 naar 69.510. Dit is een reductie van bijna 70%. Dit laat zien dat veel gebruikers gestopt zijn met hun netwerk gebruik tijdens de markt crash. 

Figuur 2: Actieve adressen Cardano

Het totaal aantal wallets lijkt gestaag door te gaan zoals is te zien in Figuur 3. Zo zagen we recent een piek van 3,76 miljoen unieke adressen op Cardano. Het is positief om te zien dat Cardano blijft groeien in unieke wallet aantallen ondanks de recente prijsdaling.

Figuur 3: Totaal aantal unieke adressen Cardano

Ontwikkelaar activiteit

In ons voorgaande Cardano FA artikel zagen we dat het aantal Cardano ontwikkelaars achterloopt op andere smart contract projecten. Wat positief is om te melden is dat de activiteit van ontwikkelaars bij Cardano recent een groeispurt heeft gekregen. Zo had Cardano in de maand juni de meeste ontwikkelaar activiteit van alle blockchains. Dit zal wederom samenhangen met toevoeging van smart contracts tijdens de Goguen fase in September 2021.

Projecten Cardano Polkadot Ethereum Solana
Ontwikelaars activiteit 362 328 273 272

Figuur 4: Bron; coinquora

Total value locked

De metriek Total value locked (TVL), de totale on-chain opgesloten waarde, gebruiken we om te kijken hoeveel waarde er gestaked/opgesloten zit in DeFi projecten. Als er veel waarde in dergelijke protocollen zit laat dit goed zien dat veel mensen gebruik maken van de decentralized applications (dApps)en dat er dus veel vraag is naar het netwerk. Dit kan op de langere termijn positief zijn voor de koers. In het bijgeleverde plaatje (bron; DefiLlama) zien we de totale opgesloten waarde in DeFi. 

Figuur 5: Bron; DefiLlama, 27 Juli 2022

Opvallend is dat Cardano pas recent DeFi toepassingen heeft omdat smart contracts recent pas op het netwerk zijn verschenen. Na een zeer sterke stijging in TVL zien we nu sinds mei vrij weinig actie. Dit laat zien dat investeerders momenteel terughoudend zijn. Mogelijk wachten investeerders tot meer zekerheid in de markt. Verder wordt er sterk doorontwikkeld op Cardano en kunnen er in de toekomst mogelijk nieuwe DeFi protocollen verschijnen die de vraag doen toenemen. Opvallend is verder dat maar een klein percentage van de marktwaarde van Cardano in DeFi zit, 0,78%, tegenover 30% van Ethereum. Dit laat zien dat Cardano nog veel te groeien heeft op het gebied van DeFi adoptie. 

Project Cardano Ethereum
Total value locked op 2 juni 2022 $137,77 miljoen $69,63 miljard
% locked ten opzichte van marketcap op 2 juni 2022 0,68% 31%
Total value locked op 25 juli 2022 $130,12 miljoen $54,21 miljard
% locked ten opzichte van marketcap op 25 juli 2022 0,78% 30%

Figuur 6: Born; DefiLlama, 2 juni 2022 t.o.v. 25 Juli 2022

Recente ontwikkelingen Cardano

Vasil Update

Na de volledige release van Cardano Goguen eind 2021 is de volgende fase op de Cardano roadmap: Basho. Eerdere ontwikkelingen waren vooral gericht op decentralisatie en nieuwe functionaliteiten. Basho oogt de schaalbaarheid en interoperabiliteit te verbeteren. Zo kan het de groei en acceptatie van applicaties met een hoog transactievolume beter ondersteunen. Cardano belooft met Basho één van de meest krachtige, veerkrachtige en flexibele blockchain-platforms in de branche te worden (zie figuur 7).

Cardano (Goguen) Cardano (Basho)
Hoeveelheid transacties 250 tps 1.000.000 tps
Transactie kosten $0,1 <<$0,1

Figuur 7: Vergelijking Cardano voor en na Vasil update

De verbeterde schaalbaarheid wordt behaald door het toevoegen van sidechains. Een sidechain is een aparte blockchain-netwerk dat verbinding maakt met het hoofd blockchain netwerk. Vaak is dit de bovenliggende blockchain, ook wel mainnet genoemd. Sidechains kunnen druk op de mainnet verlagen door berekeningen van de mainnet over te nemen. Daarnaast bieden sidechains mogelijkheden om experimentele functies uit te proberen zonder de beveiliging van de mainnet te beïnvloeden.

Risico’s

Launch datum Vasil nog steeds onduidelijk

Er is nog steeds geen officiële releasedatum voor de Vasil update. Met de relatief lage tps loopt Cardano enigszins achter op de concurrentie van andere smart contract platformen. De speculaties zijn dat de Vasil update ergens in 2022 zal plaatsvinden. Verdere uitloop van de Vasil update kan een mogelijke negatieve werking hebben op de koers. We zullen je uiteraard op de hoogte brengen wanneer hier meer over bekend is.

Conclusie

Voor de ontwikkelingen van Cardano is het goed om te zien dat het een inhaalslag maakt ten opzichte van Ethereum. Om het investeringsrisico ten opzichte van Ethereum te verantwoorden zien we liever een snellere groei, mogelijk dat de Vasil update daar versnelling in brengt. De groei van het aantal unieke adressen van Cardano gaat ruim 6x sneller dan Ethereum, met ongeveer 1.6% tegenover 0,26%. Echter is het totaal aantal unieke adressen van Ethereum ruim 50x groter dan Cardano. Dit zou kunnen duiden dat cardano op het moment te hoog is geprijsd. Voor Cardano om Ethereum in te halen is een sterkere groei van het aantal unieke adressen van Cardano nodig. 

Hetzelfde geld voor de TVL. Als we kijken naar Ethereum dan is ruim 30% van de marktwaarde van ethereum geïnvesteerd in DeFi, tegenover 0.78% van cardano. Duidelijk is dat Cardano hier nog veel te groeien heeft. Een grote reden hiervoor is pas het recent uitkomen van smart contracts op Cardano. Het succesvol uitrollen van verschillende smart contract projecten is essentieel voor het success van Cardano. We zullen de ontwikkelingen uiteraard op de voet blijven volgen.

Al met al doen eerder benoemde metrics duiden dat Cardano relatief hoog geprijsd is ten opzichte van Ethereum. Veel hangt af van het succesvol uitrollen van de Vasil update, waar de exacte release nog van onbekend is. Het verlagen van de transactie kosten en verhogen van de transactie snelheid en volume kan ervoor zorgen dat meer gebruikers aangetrokken zullen worden tot Cardano wat de groei kan bevorderen. De hoge waardering van Cardano op het moment lijkt te komen vanuit een breed vertrouwen dat de Vasil update hierin succesvol zal zijn. Als de Vasil inderdaad erg succesvol is kunnen we meer groei verwachten in de koers. 

Cardano kopen of verkopen?

Om antwoord te krijgen op de vraag of dit het juiste moment is om te kopen of verkopen verwijzen we je graag door naar onze Discord groep voor leden. Daar bediscussiëren onze analisten en ervaren handelaren dagelijks hun eigen in- of uitstapmomenten. Ook delen we hier regelmatig aanvullende koers analyses en updates van projecten die we eerder in deze rubriek hebben behandeld. Via Discord kunnen we 24/7 kennis met elkaar delen en proberen we samen met onze leden de markt voor te blijven. 

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website worden verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten en dienen alleen voor educatieve doeleinden.

Laatste Nieuws

Volgende artikel